ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Latvijas PSR

Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika jeb Latvijas PSR bija 1940. gadā PSRS okupētās Latvijas teritorijā izveidota Padomju Sociālistiskā Republika, kas pastāvēja no 1940. līdz 1941. gadam un no 1944. līdz 1990. gadam. 1989. gadā Latvijas PSR p ...

                                               

Latvijas Futbola federācija

Latvijas Futbola federācija ir galvenā par futbolu atbildīgā organizācija Latvijā. Tā piedalās Virslīgas čempionāta organizēšanā, kā arī rīko 1. līgas un zemāko līgu turnīrus, Latvijas kausa izcīņu, kā arī to pārstāv Latvijas futbola izlase. Tās ...

                                               

Latvijas krievi

Latvijas krievi ir skaitliski lielākā Latvijas mazākumtautība. Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijā dzīvoja 556 422 krievi. Pēc 2019. gada 1. janvāra Iedzīvotāju reģistra datiem Latvijas krievu skaits bija 538 361, no viņiem 345 908 b ...

                                               

Latvijas Olimpiskā komiteja

Latvijas Olimpiskā komiteja ir bezpeļņas par sportu atbildīgā organizācija Latvijā. Komitejas sastāvā ir olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvji un ievēlēti individuālie locekļi. LOK galvenā pārvaldes institūcija ir Ģenerālā asambleja.

                                               

Latvijas okupācija (1940)

Latvijas okupācija 1940. gadā bija Latvijas Republikas bruņota sagrābšana ar tai sekojošu aneksiju, ko 1940. gada vasarā Baltijas valstu okupācijas ietvaros īstenoja PSRS. Vēsturnieki Latvijas okupāciju sadala 3 posmos: politiskās augsnes sagatav ...

                                               

Latvijas Tautas fronte

Latvijas Tautas fronte bija Latvijas Atmodas laika sabiedriski politiska kustība un organizācija, kurai bija izšķirīga nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā. Pēc neveiksmes 5. Saeimas vēlēšanās 1993. gadā tā darbojās kā mazietekmīga organizācij ...

                                               

Latvijas Komunistiskā partija

Latvijas Komunistiskā partija bija marksistiska partija Latvijā 20. gadsimtā, valdošā partija Latvijas SPR un Latvijas PSR. Galvenais preses izdevums - laikraksts "Cīņa".

                                               

Latvijas daba (enciklopēdija)

"Latvijas daba" ir reģionāla nozares enciklopēdija, kas tikusi izdota sešos sējumos. Pirmos trīs sējumus no 1994. līdz 1995. gadam izdeva izdevniecība "Latvijas enciklopēdija", savukārt pārējos trīs laikā no 1997. līdz 1998. gadam izdeva apgāds " ...

                                               

Latvijas Nacionālais dabas muzejs

Latvijas Nacionālais dabas muzejs, līdz 2020. gadam Latvijas Dabas muzejs, ir dabaszinātņu muzejs Rīgā, Latvijā. Tas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā. Muzeju 1845. gadā dibināja Rīgas baltvācu inteliģences pār ...

                                               

Gaiziņkalns (dabas parks)

Gaiziņkalns ir dabas parks Madonas novada Vestienas, Aronas un Bērzaunes pagastos, Natura 2000 teritorija. Parka teritorija aptver Vidzemes augstieni ap Gaiziņkalnu, Talejas un Viešūra jeb Kaķīša ezeru, kā arī vairākus nelielus, sīkus ezeriņus. T ...

                                               

Abavas senleja (dabas parks)

Abavas senlejas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas aptver daļu Abavas senlejas un Abavas upes ieleju Austrumkursas augstienes ziemeļaustrumu un ziemeļu malā Ventspils, Kuldīgas, Talsu un Kandavas novados. Senleja ir izveidoju ...

                                               

Dabas piemineklis

Dabas piemineklis ir aizsargājams dabas objekts. Parasti pie dabas pieminekļiem tiek pieskaitīti dažādi izcili vai arī reti dabas veidojumi, nelielas teritorijas, kurām ir zinātniska vai kultūrvēsturiska nozīme un ir nepieciešama saimnieciskās da ...

                                               

Ogres ieleja (dabas parks)

Dabas parks "Ogres ieleja" ir Latvijas īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kas atrodas Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ērgļu novadā. Dabas parks ir iekļauts Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Dabas parks plešas 7515. ...

                                               

Latvijas enciklopēdija

Latvijas enciklopēdija ir piecu sējumu enciklopēdija, kas ietver ar Latviju saistītus rakstus, tajā tiek apskatīti arī vispārīgi temati, kuros uzsvars tiek likts uz Latviju. Tā izdota no 2002. līdz 2009. gadam Rīgā, V. Belokoņa izdevniecībā. Pēc ...

                                               

Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas dabas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Pavisam Latvijā ir 683 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuru statuss ir apstiprināts ar likumu vai Ministru kabineta noteik ...

                                               

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitāte ir Latvijas Republikas akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kurā kopš 1919. gada ir apvienots studiju un zinātniskās pētniecības potenciāls dabas, tehnisko, humanitāro un sociālo zinātņu ...

                                               

Dabas liegums

Dabas liegums ir aizsargājama dabas teritorija. Saskaņā ar Latvijas likumiem dabas liegums ir cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un ...

                                               

Beberbeķi (dabas parks)

Beberbeķu dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Babītes novada Babītes pagastā, Rīgas pilsētas rietumu pierobežā, teritorijā starp Rīgas - Ventspils dzelzceļu, Babītes ciemu un Rīgas apvedceļu A5. To šķērso autoceļš E22. Tas tika izv ...

                                               

Latvijas ģeogrāfija

Latvija atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Valsts platība ir 64 589 km², tai ir sauszemes robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, jūras robeža ar Zviedriju. Latvijas reljefs veidojies ledus laikmetā, augstākais ...

                                               

Fiziskā ģeogrāfija

Fiziskā ģeogrāfija jeb dabas ģeogrāfija, arī fizioģeogrāfija, ir viena no ģeogrāfijas pamata nozarēm, kas pētī dabas objektus un to veidošanos Zemes virsas tuvumā. Tā ir arī dabaszinātņu nozare. Tā nodarbojas ar Zemes fizisko īpatnību izpēti, pēt ...

                                               

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija ir dabaszinātņu un sociālo zinātņu sistēma, kas pēta Zemi, tai raksturīgās īpatnības, dzīvības izplatību uz Zemes, tai skaitā cilvēka izplatību un cilvēka darbības ietekmi. Ģeogrāfija ir viens no nozīmīgiem dabaszinātņu un sociālo zinā ...

                                               

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tās absolventi iegūst bakalaura, maģistra vai doktora grādu dabas zinātnēs ar specializāciju ģeogrāfijā, ģeoloģijā vai vides zinātnē, kā ...

                                               

Latvijas bijušo pilsētu uzskaitījums

Latvijas pilsētas un miesti, kuras dažādu iemeslu dēļ zaudējušas savu pilsētas statusu vai vairs neatrodas valsts teritorijā: Grīva - pilsētas tiesības ieguva 1912. gadā. 1953. gadā pievienota Daugavpilij. Pīlesmiests - 1656. gadā Pīlesmiests ieg ...

                                               

Galvenā enciklopēdiju redakcija

Galvenā enciklopēdiju redakcija bija izdevniecība, kas izdeva zinātnisko un populārzinātnisko uzziņu literatūru. Pastāvēja no 1963. līdz 1997. gadam. Tās vadība atradās Maskavas ielā 68, Rīgā, Latvijā. Sākotnējais izdevniecības nosaukums bija Lat ...

                                               

Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija, abreviatūra LZA, ir 1946. gada 14. februārī dibināta nacionālas nozīmes nevalstiska zinātniska institūcija, kura apvieno vairāk kā 300 Latvijas Republikas un pasaules zinātniekus dabaszinātņu, inženierzinātņu, sociālo ...

                                               

Iedzīvotāju blīvums

Iedzīvotāju blīvums jeb apdzīvotība ir skaitlisks lielums, kas parāda vidējo iedzīvotāju skaita attiecību pret noteiktu teritorijas vienību. Parasti iedzīvotāju blīvumu aprēķina valstij, pašvaldībai, citai noteiktai teritorijai vai visai Zemei. P ...

                                               

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas dibināta 1919. gada 29. augustā. LNB ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde. Tās pirmais vadītājs bija ievērojamai ...

                                               

Idumejas augstiene

Idumejas augstiene ir augstiene, kura atrodas Latvijas ziemeļos, Limbažu un Cēsu rajonu dienvidos. Tā sastāv no Limbažu viļņotā līdzenuma, Augstrozes paugurvaļņa un Gaujas senlejas apvidiem. Augstiene atrodas starp Viduslatvijas zemienes Metsepol ...

                                               

Izglītība

Ar terminu izglītība parasti saprot gan zināšanu apgūšanu, gan arī šī procesa rezultātu. Mūsdienās izglītība parasti tiek asociēta ar valsts izstrādātu izglītības saturu un oficiālām, valsts akreditētām, savstarpēji hierarhiski saistītām izglītīb ...

                                               

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas jomā. Izglītības un zinātnes ministriju politiskā līmenī vada izglītības ...

                                               

Interešu izglītība

Interešu izglītība ir bērna vai jaunieša iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt jaunu pieredzi un iemaņas. Latvijas Izglītības likumā noteikts, ka interešu izglītība ir "personas individuālo izglītības vajadz ...

                                               

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministri, kas ir Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Politiskā līmenī vada Izglītības un zinātnes ministriju. No 1918. līdz 1940. gadam amata nosaukums bija - izglīt ...

                                               

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītība ir vispārējās izglītības pirmā pakāpe. Tās mērķis ir sekmēt bērna vispārējo attīstību un gatavību uzsākt sākumskolas posmu pamatizglītībā. Pirmskolas izglītību Latvijā, tāpat kā obligāto pamatizglītību, piedāvā vispārējās pi ...

                                               

Iekļaujošā izglītība

Iekļaujošā izglītība ir izglītības veids, kurš cenšas sniegt vienādas izglītības iespējas visiem neatkarīgi no tā, kādas ir cilvēka spējas, vajadzības, vecums un/vai veselības stāvoklis un citas atšķirības. Iekļaujošās izglītības mērķi ir mazināt ...

                                               

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija bija Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša valsts dibināta Latvijas augstskola ar galveno ēku Imantas 7. līnijā 1, Rīgā un filiālēm Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, ...

                                               

Tālmācība

Tālmācība ir studiju forma, kas ir īpaši piemērota strādājošiem cilvēkiem. Latvijā tālmācība aktualizējusies 20. gs. 90. gados. Tradicionāli par tālmācību tiek saukta izglītības ieguves forma, kuras pamatā ir pastāvīgas studijas bez tieša un nepā ...

                                               

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir specializēta valsts augstskola Latvijā, kuras darbības pamatvirziens ir sniegt profesionālo un akadēmisko izglītību mūzikas vēsturē un teorijā, tā ir vienīgā šāda profila augstskola Latvijā. Tā ir viena ...

                                               

UNESCO

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija ir specializēta ANO aģentūra. UNESCO dibināta 1945. gada 16. novembrī ar mērķi veicināt visā pasaulē miera kultūru, rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, d ...

                                               

Ebreji Latvijā (muzejs)

Muzejs "Ebreji Latvijā” ir muzejs Rīgā, kas pēta un popularizē Latvijas ebreju vēsturi, krāj un saglabā visas iespējamās liecības par Latvijas ebreju kopienu no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Muzejs dibināts 1989. gadā. Muzejs ir Rīgas Ebreju k ...

                                               

Bērnudārzs

Bēnudārzs jeb pirmsskolas izglītības iestāde kalpo bērniem kā pāreja starp mājas izglītības un oficiālās izglītības iegūšanu. Otra bērnudārza definīcija paskaidro, ka tā ir izglītības iestāde, kas sagatavo bērnus nākamajam līmenim - pamatizglītīb ...

                                               

Latvijas kultūras kanons

Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko Latvijas mākslas darbu un kultūras vērtību apkopojums. Tajā iekļauti darbi septiņās kultūras nozarēs: arhitektūra un dizains, kino, literatūra, mūzika, skatuves māksla, tautas tradīcijas, vizuā ...

                                               

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde kultūras nozarē. Kultūras ministriju politiskā līmenī vada kultūras ministrs. Kultūras ministrija tika izveidota 1990. gadā.

                                               

Ķemmes-bedrīšu keramikas kultūra

Ķemmes-bedrīšu keramikas kultūra bija 4. - 3. gadu tūkstotī p.m.ē. Latvijas teritorijā dominējusī jaunā akmens laikmeta iedzīvotāju kultūra, ko tradicionāli saistīja ar somugru pirmvalodā runājošo tautu migrāciju no tagadējās Ziemeļkrievijas uz B ...

                                               

Auklas keramikas kultūra

Auklas keramikas kultūra jeb laivas cirvju kultūra bija 3. gadu tūkstotī p.m.ē. Latvijas teritorijā dominējusī jaunā akmens laikmeta iedzīvotāju kultūra, ko tradicionāli saista ar indoeiropiešu pirmvalodās runājošo tautu migrāciju uz Viduseiropu ...

                                               

Latvijas Kultūras koledža

Latvijas Kultūras koledža, pilnā nosaukumā "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža ” ir Latvijas Kultūras akadēmijas pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kura izveidota ar Latvijas Kultūras akadēmijas 2011. gada 6. jūnija Senāta ...

                                               

Svidras kultūra

Svidras kultūra bija senā akmens laikmeta kultūra Polijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Svidras kultūrai radniecīgas kultūras senlietas atrastas Laukskolas apmetnes arheoloģiskajos izrakumos Latvijas teritorijā.

                                               

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Kultūras akadēmija ir Latvijas augstskola, kur var iegūt akadēmisku un profesionālu izglītību kultūras jomā. Tā ir dibināta 1990. gada 29. decembrī.

                                               

Latvijas Radio

Latvijas Radio ir sabiedriskais medijs Latvijā, kas raida kopš 1925. gada 1. novembra. Raidstacija ir bāzēta Rīgā. Kopš 1993. gada 1. janvāra, Latvijas Radio ir Eiropas Raidorganizāciju apvienības biedrs.

                                               

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, akronīms NKMP, ir nacionālā kultūras mantojuma aizsardzības institūcija Latvijā. Izveidota 1988. gadā un kopš 1989. gada ir Latvijas Kultūras ministrijas struktūrvienība. Līdz 2018. gada 13. jūnijam bija paz ...

                                               

Narvas kultūra

Narvas kultūra bija jaunākā akmens laikmeta sākuma kultūra Latvijā, Igaunijā, Lietuvas ziemeļos, Baltkrievijas ziemeļos un Krievijas ziemeļrietumu apgabalos, kas attīstījās no mezolīta laikā radušās Kundas kultūras. Domājams, ka Narvas kultūra ir ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →