Back

ⓘ Akciju sabiedrība ir uzņēmums, komercsabiedrība ar tiesisko formu kapitālsabiedrība, jo šīs komercsabiedrības pamatkapitālu veido akcijas. Bez pamatkapitāla akc ..                                               

Dariali hidroelektrostacija

Dariali hidroelektrostacija jeb Dariali HES ir derivācijas tipa hidroelektrostacija Gruzijā. Tā ir izveidota uz Terekas upes Dariali aizā Kazbegi municipalitātē, Mchetas-Mtianeti mharē, aptuveni 1 km attālumā no Krievijas robežas. Spēkstacija elektrību sāka ražot 2016. gadā. To pārvalda kopuzņēmums Dariali Energy, kā īpašnieki ir Gruzijas uzņēmums Energia, Japānas uzņēmums TEPCO Renewable Power un ASV trests Lok Home Irrevocable Trust.

                                               

Taganrogas kombainu rūpnīca

Taganrogas kombainu rūpnīca bija Krievijas labības kombainu un citas lauksaimniecības tehnikas ražotājs. Tā atradās Rostovas apgabala pilsētā Taganrogā. Rūpnīca tika dibināta 1915. gadā. 2010. gados tā izbeidza darbību. Rūpnīcas paspārnē darbojās konstruktoru birojs, kas izstrādāja kombainus arī citām PSRS rūpnīcām.

                                               

Norma (uzņēmums)

AS Norma ir Igaunijas uzņēmums, kas ražo un pārdod automašīnu drošības sistēmas un automašīnu drošības aprīkojuma sastāvdaļas. Uzņēmuma vēsture aizsākās 1891. gadā, kad tika dibināta Miķelsona skārda darbnīca. Uzņēmumu kopš 1931. gada sauc par Normu. 1973. gadā Norma sāka ražot drošības jostas automašīnai Moskvičs.

                                               

Palfinger

Palfinger AG ir Austrijas hidrauliskās celšanas, iekraušanas un pārkraušanas iekārtu ražotājs. Uzņēmums ir viens no līderiem pasaules tirgū. PALFINGER grupā ir 84 uzņēmumi 32 valstīs, 33 ražošanas un montāžas vietas un aptuveni 5000 pārdošanas un apkalpošanas vietas vairāk nekā 130 valstīs. Palfinger AG akcijas tiek kotētas Vīnes biržā. Lielākais akcionārs ir Palfingeru ģimene tieši vai netieši tai pieder 56.6 % kapitāldaļu. Turklāt ir savstarpējas kapitāla daļas starp PALFINGER un Ķīnas Sany grupu, kam pieder 7.5 % Palfinger AG akciju. Atlikušās akcijas apmēram 35.9 % ir brīvā tirdzniecībā.

                                               

AB InBev

Anheuser-Busch InBev SA/NV jeb AB InBev ir globāla alus un dzērienu ražošanas kompānija, kurai 2020. gadā piederēja apmēram 630 alus zīmolu 150 valstīs. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Beļģijas pilsētā Lēvenā. Kompānijas operacionālais birojs atrodas Ņujorkā, kā arī vairākās citās pilsētās dažādos kontinentos. Uzņēmums pozicionē alus zīmolus Budweiser, Corona un Stella Artois kā globālus, Becks, Hoegaarden un Leffe kā starptautiskus, bet pārējos - kā lokālos zīmolus. Uzņēmums tiek kotēts Euronext biržā, kā arī Meksikas fondu biržā, JSE Limited biržā Johannesburgā un Ņujorkas fondu biržā. Uz ...

                                               

Nexans

Nexans ir pasaules mēroga spēlētājs kabeļu pārvades līniju nozarē ar galveno mītni Parīze, Francija. Grupa darbojas četrās galvenajās darbības jomās: apbūve un teritorijas, augstspriegums un projekti, telekomunikācijas un teritorijas. dati, rūpniecība un risinājumi. Uzņēmums ir ieinteresēts arī par "protokoliem", kas ļauj padarīt elektrotīklu komunikējošu ātrgaitas un saderīgu ar internetu 2.0, kā arī par viedo tīklu izstrādi, lai izveidotu "inteliģentus objektus" caur tīklu, to netraucē elektriskie transformatori.

Akciju sabiedrība
                                     

ⓘ Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība ir uzņēmums, komercsabiedrība ar tiesisko formu kapitālsabiedrība, jo šīs komercsabiedrības pamatkapitālu veido akcijas. Bez pamatkapitāla akciju sabiedrību nevar nodibināt, jo kapitāls ir viens no galvenajiem akciju sabiedrības elementiem. Akciju sabiedrību parasti dibina, ja plānots nodarboties ar tādu komercdarbības veidu, kam nepieciešami lieli ieguldījumi. Tā kā akcija ir vērtspapīrs, tad publiska kapitāla piesaiste, emitējot jaunas akcijas, ļauj vieglāk piesaistīt lielākas investīcijas, nekā piedāvājot daļas slēgtam pretendentu lokam, kā tas ir kapitālsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību gadījumā. Jāņem vērā arī tas, ka atsevišķos likumos ir speciāli paredzēta prasība ar noteiktiem komercdarbības veidiem nodarboties tikai komercsabiedrībām AS formā, piemēram, banku darbība, apdrošināšana u.c.

                                     

1. Tiesiskā forma

Tiesiskā forma AS plaši pazīstama romāņu–ģermāņu tiesību sistēmas valstīs - piemēram, Lietuva, Igaunija, Vācija, Austrija, Skandināvijas valstis. Anglo–sakšu tiesību sistēmas valstīs, piemēram, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās valstīs līdzīga forma ir publiskajām kompānijām ar ierobežotu atbildību PLC.

Akciju sabiedrības darbību regulē Komerclikums.

                                     

2. Akciju sabiedrības reģistrācija

Latvijā akciju sabiedrību reģistrāciju veic Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. 2019. gada 1.augustā komercreģistrā bija reģistrētas 1053 akciju sabiedrības. Akciju sabiedrība ir juridiska persona Par juridisku personu tā kļūst tajā dienā, kurā tā tiek reģistrēta komercreģistrā.

                                     

3. Pamatkapitāls un tā apmaksa

Akciju sabiedrības pamatkapitālu veido katra akcionāra ieguldījums šīs sabiedrības akcijās. Minimālais pamatkapitāla lielums ir 35 000 EUR. Līdz akciju sabiedrības dibināšanas pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā ir jāapmaksā pamatkapitāls vismaz 25% apmērā, turklāt ne mazāk kā 35 000 EUR apmērā. Pamatkapitālu drīkst apmaksāt tikai ar naudas ieguldījumu. Pamatkapitālu palielina vai samazina tikai ar akcionāru sapulces lēmumu. Ja pamatkapitāls tiek palielināts, līdzšinējiem akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas.

                                     

4. Akciju sabiedrību veidi Latvijā

Latvijā ir divu veidu akciju sabiedrības - slēgtas un atvērtas.

Slēgtās akciju sabiedrības

Slēgtās akciju sabiedrības nav publiski pieejamas citiem ieguldītājiem, tāpēc lai ieguldītu šādā sabiedrībā, būs privāti jāvienojas ar esošajiem akcionāriem.

Atvērtās akciju sabiedrības

Atvērtās akciju sabiedrības ir tādas akciju sabiedrības, kuru akcijas ir finanšu instrumenti, un tās ir publiskās apgrozības objekts, piemēram, akciju tirgū. Tādas akciju sabiedrības piedalās regulētajā akciju tirgū, lai, emitējot vērstpapīrus, piesaistītu papildu kapitālu savai attīstībai, tādējādi dodot iespēju ikvienam veikt kapitālieguldījumu šajā sabiedrībā un kļūt par tās akcionāru.

Kad akciju sabiedrība nolemj savas akcijas kotēt regulētajā tirgū, tai saistošs ir Finanšu instrumentu tirgus likums, kas nosaka kārtību regulētajā tirgū. Šī likuma ievērošanu uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija FKTK.

                                     

5. Atbildība

Akciju sabiedrības atbildība ir ierobežota. Akciju sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Tā neatbild par akcionāru saistībām, bet akcionāri ar savu mantu neatbild par akciju sabiedrības saistībām.

Var būt arī akciju sabiedrības ar papildu atbildību, ja vismaz viens no akcionāriem par akciju sabiedrības saistībām atbild ar visu savu mantu.

                                     

6. Dibinātāji un īpašnieki akcionāri

Akciju sabiedrības dibinātājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona. Minimālais dibinātāju skaits – 1. Akcionāru uzskaiti reģistra vešanu veic akciju sabiedrības valde. Tāpēc Uzņēmumu reģistrs neveic sabiedrības akcionāru uzskaiti, un Uzņēmumu reģistrā nav iesniedzamas izmaiņas akcionāru sastāvā.

                                     

7. Organizatoriskā struktūra

Akciju sabiedrībā ir obligāta trīspakāpju pārvaldes struktūra – akcionāru sapulce, padome un valde.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce ir akciju sabiedrības augstākā pārvaldes struktūrvienība, kas ir tiesīga izlemt jebkuru jautājumu. Tikai akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par sabiedrības statūtu grozīšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu u.c.

Padome

Padome ir akciju sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā, kā arī uzrauga valdes darbību. Padome ievēl un atceļ valdes locekļus, uzrauga valdes darbu u.tml.

Valde

Valde ir akciju sabiedrības izpildinstitūcija, kura ikdienā vada un pārstāv akciju sabiedrību, atbild par tās komercdarbību, kā arī pārvalda mantu un rīkojas ar līdzekļiem. Valdes sastāvā var būt viens vai vairāki locekļi. Ja akciju sabiedrība ir publiska, jābūt vismaz trīs valdes locekļiem

                                     

8. Nosaukums

Akciju sabiedrības nosaukumā ir jāietver norāde "akciju sabiedrība" vai tās saīsinājumu "AS". Nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem. Nosaukumā jābūt tikai latviešu vai latīņu alfabēta burtiem. Nosaukumā nedrīkst būt vārdkopa "Latvijas Republika" un tā tulkojums svešvalodā.

                                               

Danone

Danone ir starpnacionāls franču pārtikas uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Parīzē. Uzņēmums ir iekļauts Parīzes fondu biržas Euronext sarakstā, kur tas ir iekļauts CAC 40 akciju tirgus indeksā. Gadu gaitā uzņēmums ir attīstījies četrās jomās: svaigi piena produkti un augu izcelsmes produkti, ūdens pudelēs, medicīniskā un zīdaiņu uzturs.

AXA (uzņēmums)
                                               

AXA (uzņēmums)

AXA ir Francijas starptautiska grupa, kas specializējusies apdrošināšanā kopš tās pirmsākumiem un aktīvu pārvaldīšanā kopš 1994. gada. Axa grupa galvenokārt darbojas Rietumeiropā, Ziemeļamerikā, Klusajā okeānā Indijā un Tuvajos Austrumos, turklāt darbojas arī Āfrikā. Tas ir neatkarīgu uzņēmumu konglomerāts, kas darbojas saskaņā ar daudzu dažādu valstu normatīvajiem aktiem. Tā ir Euro Stoxx 50 akciju tirgus indeksa sastāvdaļa.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →