Back

ⓘ Latvijas Republika ir valsts Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Tā ir viena no trijām Baltijas valstīm un ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Valsts g ..                                               

Pēteris Kārlis Elferts

Pēteris Kārlis Elferts bija latviešu politiķis un diplomāts. 5. Saeimas deputāts. Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā, Turcijā, Grieķijā.

                                               

Latvijas Ārpolitikas institūts

Latvijas Ārpolitikas institūts ir 1992. gadā izveidota bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir sniegt Latvijas lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un plašākai sabiedrībai analīzi, ieteikumus un informāciju par starptautiskajiem procesiem, reģionālās drošības jautājumiem, ārpolitikas stratēģiju un izvēles iespējām. Organizācijas ietvaros tiek publicēti pētījumi, rīkotas konferences un veicināta sadarbība ar citām Latvijas un ārzemju institūcijām, kā arī koordinēti dažādi starptautiski pētniecības projekti. Galvenās institūta pētniecības tēmas ir saistītas ar Latvijas ārpolitiku, transatlantiskaj ...

Latvija
                                     

ⓘ Latvija

Latvijas Republika ir valsts Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Tā ir viena no trijām Baltijas valstīm un ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Valsts galvaspilsēta ir Rīga. Ziemeļos Latvija robežojas ar Igauniju, austrumos - ar Krieviju, dienvidaustrumos - ar Baltkrieviju, bet dienvidos - ar Lietuvu. Rietumos to apskalo Baltijas jūra, savukārt ziemeļos - Rīgas jūras līcis. Latvijas platība ir 64 589 km 2, iedzīvotāju skaits 2018. gada sākumā bija 1.93 miljoni. Apmēram 62% no iedzīvotājiem ir latvieši, bet no pārējiem iedzīvotājiem lielākā daļa ir krievi. Latviešu valoda ir oficiālā valsts valoda. Dominējošā reliģija ir kristietība. Saskaņā ar Latvijas Satversmi valsts teritoriju sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Pie kultūrvēsturiskajiem novadiem pieskaita arī Sēliju. Lielākās pilsētas pēc iedzīvotāju skaita ir Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils un Rēzekne.

Latvija ir unitāra daudzpartiju republika. Latvijas pamatlikums ir Satversme. Latvijas parlamentu Saeimu uz četriem gadiem ievēl vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās, pašlaik darbojas 13. Saeima, kas tika ievēlēta 2018. gadā. Valsts galva ir prezidents, ko Saeima ievēl uz četriem gadiem, pašreizējais valsts prezidents ir Egils Levits, kas tika ievēlēts 2019. gadā. Valdības galva ir Ministru prezidents, kura kandidātu apstiprināšanai Saeimā izvirza valsts prezidents, pašreizējais Ministru prezidents ir Arturs Krišjānis Kariņš. Ministru prezidents sastāda valdību Ministru kabinetu, kurā pašlaik ietilpst 13 ministrijas.

Aizvēsturē Latvijas teritoriju apdzīvoja baltu un Baltijas somu ciltis. Kopš 9. gadsimta Kursā un Daugavas baseinā pastiprinājās vikingu ietekme, kuri to izmantoja kā daļu no ceļa no varjagiem uz grieķiem. Jau pirms 11. gadsimta Latvijas austrumu daļā nostiprinājās Austrumu kristietība un izveidojās Jersikas un Kokneses valstis. 12. un 13. gadsimtā Livonijas krusta karu rezultātā Latvijas teritorijā tika izveidota Livonijas Konfederācija un iedzīvotāji pievērsti katoļticībai. No 16. gadsimta vidus līdz 18. gadsimta sākumam Latvija bija sadalīta starp Poliju - Lietuvu, Dāniju Kurzemes bīskapija un Zviedriju. 18. gadsimtā Lielā Ziemeļu kara un Polijas-Lietuvas sadalīšanas rezultātā Latviju anektēja Krievijas Impērija. Pēc 1917. gada Krievijas revolūcijas un Brestļitovskas līguma noslēgšanas Latviju pilnībā okupēja Vācijas impērija, pēc kuras sakāves Pirmajā pasaules karā 1918. gada 18. novembrī tika deklarēta neatkarīga Latvijas Republika. Latvijas brīvības cīņās tās neatkarība tika nosargāta, ko starptautiski atzina 1921. gada 26. janvārī. Otrā pasaules kara sākumā Latviju okupēja Padomju Savienība, pēc tam nacistiskā Vācija, bet kara beigās atkal Padomju Savienība. Latvijas Republika suverenitāti atkārtoti deklarēja 1990. gada 4. maijā, bet neatkarības atjaunošana tika starptautiski atzīta pēc 1991. gada 21. augusta. 2004. gada 29. martā Latvija kļuva par NATO dalībvalsti, 2004. gada 1. maijā par Eiropas Savienības, bet 2014. gada 1. janvārī arī par Eirozonas dalībvalsti. 2016. gada 2. jūnijā Latvija iestājās ESAO.

                                     

1. Etimoloģija

13. gadsimta sākumā Indriķa hronikā latviešu apdzīvotā teritorija tiek saukta par "Letgali". Aprakstot 1209. gada karagājienu pret Jersikas valdnieku Visvaldi, Latviešu Indriķis savā hronikā sāka lietot apzīmējumu "Letija", ko vēlāk atkārtoti attiecināja uz letgaļu apdzīvotajām Jersikas un Tālavas zemēm. Iespējams, šis vārds darināts pēc viduslaiku latīņu rakstu paraugiem atbilstoši latgaļu nosaukumam līvu valodā, kas bija sākotnējie starpnieki krustnešu attiecībās ar sākotnēji pakļautās Livonijas kaimiņu tautām. Vārds Letthia var būt arī atvasināts no daudz senākā kopnosaukuma latgaļu, sēļu un leišu zemēm, kas 1009. gadā parādās kā Litua Kvedlinburgas annālēs, bet vēlāk kā Lettowia 1253. gada karaļa Mindauga dāvinājuma latīņu tekstā. Tāpat lietuviešu nosaukums 13. gadsimtā latīniski rakstītajā Indriķa hronikā bija Lethones vai Letones.

Viens no pirmajiem autoriem, kas Vidzemi, Kurzemi un Zemgali aprakstīja kā vienotu "latviešu nācijas" apdzīvotu teritoriju, bija mācītājs Pauls Einhorns. 1649. gadā viņš publicēja pirmo pamatīgo latviešu vēstures grāmatu Historia Lettica, kuras pilnais nosaukums bija "tas ir latviešu nācijas apraksts, kurā stāstīts par latviešiem kā Vidzemes, Kurzemes un Zemgales senajiem iedzīvotājiem, viņu nosaukumu, reliģijas, valstu Republica vai pārvaldes izcelsmi, kādi tie bija pagānu laikos, arī viņu paražām, ieražām, dabu un īpašībām u.c."

Vārds "Latvija" kā zemes nosaukums latviešu valodā parādījās 19. gadsimta otrajā pusē. Latvijas vārdu cildināja un pamazām tautā ieviesa dzejnieki Auseklis, Andrejs Pumpurs un Atis Kronvalds. Pateicoties viņu lirikai un politiskās situācijas nomaiņai, no 1869. līdz 1888. gadam latviešu un igauņu zemju apzīmējumam lietotais vārds "Baltija" tika pamazām nomainīts pret "Latviju".

                                     

2. Vēsture

Baltu valodās runājošie latviešu priekšteči ienāca Latvijas teritorijā 3. gadu tūkstoša beigās p.m.ē. un daļēji sajaucās ar līvu priekštečiem, kas šeit dzīvoja kopš 4. gadu tūkstoša p.m.ē. Vikingu laikos 7. - 11. gadsimts kuršu un līvu zemes karoja ar zviedru un dāņu vikingu ķēniņiem. Jersikas, Kokneses un Tālavas letgaļu valstis līdz 13. gadsimta sākumam maksāja meslus Polockas un Pleskavas rusu kņaziem.

Līdz 13. gadsimtam Latvijas teritorija bija sadalīta daudzās mazākās valstīs, ko pārvaldīja kuršu, zemgaļu, līvu, sēļu, latgaļu un vendu ķēniņi un virsaiši. Livonijas krusta karu laikā apmēram simts gados 1195 - 1290 Latvijas teritoriju pakāpeniski pakļāva Livonijas ordenis un kopā ar Rīgas, Kurzemes bīskapu, kā arī Tērbatas un Sāmsalas-Vīkas bīskapu valstīm izveidoja Livonijas Konfederāciju, kas pastāvēja līdz 16. gadsimtam. Arī kristietības ieviešanu latvju zemēs aizsāka vācu misionāri 13. gadsimta sākumā.

Livonijas konfederācijai sabrūkot, 16. gadsimta otrajā pusē Vidzeme un Latgale nonāca tiešā Polijas - Lietuvas ūnijas kontrolē kā Pārdaugavas hercogiste. Kurzeme un Zemgale kļuva par autonomu hercogisti Polijas - Lietuvas vasaļatkarībā. Kurzemes bīskapija nonāca Dānijas īpašumā 1560 - 1579, to pārvaldīja Dānijas karaļa brālis Magnuss, kas īsu laiku bija arī Livonijas karalis.

1621. gadā Poļu - zviedru kara laikā Zviedrija iekaroja Rīgu un Vidzemi, taču Lielā Ziemeļu kara laikā pēc astoņus mēnešus ilgā Rīgas aplenkuma Livonijas un Igaunijas provinces 1710. gadā padevās Krievijai, ko Zviedrija un Polija-Lietuva atzina Nīštates miera līgumā 1721. gadā. Pēc atkārtotām Polijas dalīšanām Krievija anektēja arī Latgali 1772 un Kurzemes un Zemgales hercogisti 1795. Pēc Krievijas novājināšanās Pirmajā pasaules karā un revolūcijas Padomju Krievija saskaņā ar Brestļitovskas miera līgumu 1918. gada 3. martā atteicās no tiesībām uz Latvijas teritoriju. Vācbaltieši šajā laikā atjaunoja Kurzemes hercogisti, bet pēc Berlīnes papildvienošanās noslēgšanas mēģināja izveidot apvienoto Baltijas hercogisti. Pēc Pirmā pasaules kara beigām un Vācijas impērijas kapitulācijas Latvija 1918. gada 18. novembrī pasludināja sevi par neatkarīgu republiku. Tika izveidota pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā. 1920. gada 1. maijā tika pieņemta Latvijas Satversme.

Pēc 1934. gada apvērsuma Latvija kļuva par autoritāru valsti. Pēc 1939. gada PSRS un Vācijas slepenās vienošanās Latvija nokļuva Padomju Savienības ietekmes sfērā. 1940. gada 17. jūnijā Padomju Savienība Latviju okupēja, bet 1940. gada 5. augustā to iekļāva PSRS sastāvā kā Latvijas PSR.

Atskaitot īsu vācu okupācijas periodu Otrā pasaules kara laikā, Latvija palika Padomju Savienības okupēta līdz Dziesmotās revolūcijas noslēgumam, kad 1990. gada 4. maijā tika pasludināta neatkarības atjaunošana, ko 1991. gada 6. septembrī atzina PSRS. Pēc PSRS sabrukuma Krievijas Federācija līdz 1994. gadam izveda no Latvijas savus bruņotos spēkus. Latvijas Republika atjaunoja politisko un ekonomisko sadarbību ar Rietumu valstīm un 2004. gadā kļuva par NATO un Eiropas Savienības dalībvalsti.

                                     

3. Politika

Latvijas parlamentu jeb Saeimu, kurā ir 100 deputātu, ievēl vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās reizi četros gados. Prezidentu ievēl Saeima atsevišķās vēlēšanās arī reizi četros gados. Prezidents izvēlas premjerministru Ministru prezidentu, kuru kopā ar viņa kabinetu apstiprina Saeima.

2003. gada 20. septembrī referendumā 66.9% Latvijas pilsoņu nobalsoja par valsts dalību Eiropas Savienībā. Latvija kļuva par ES dalībvalsti 2004. gada 1. maijā. Kopš 2004. gada 29. marta Latvija ir NATO dalībvalsts.

Pašreizējais Valsts prezidents ir Egils Levits, Ministru prezidents ir Arturs Krišjānis Kariņš. 2018. gadā tika ievēlēta 13. Saeima, kurā ir pārstāvētas 7 politiskas partijas vai vēlēšanu apvienības.

Valdošo koalīciju veido "Vienotība", "KPV LV", "Nacionālā apvienība", "Jaunā konservatīvā partija", "Attīstībai/Par!".

                                     

4. Ģeogrāfija

Latvija atrodas Ziemeļeiropā nereti uzskata, ka arī Austrumeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Valsts platība ir 64 589 km 2. Latvijas robežas kopējais garums ir 1836 km, no tiem 1382 km ir sauszemes robeža. Tai ir sauszemes robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, kā arī jūras robeža ar Zviedriju, Lietuvu un Igauniju. Latvijas robežas garums ar Igauniju ir 343 km, ar Krieviju - 292 km, ar Baltkrieviju - 171 km, ar Lietuvu - 576 km, bet jūras robežas garums ir 498 km. Latvijā ūdens klāj aptuveni 2340 km 2 lielu platību, kas ir 3.62% no visas valsts teritorijas. Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju ar kopgarumu apmēram 38 000 km, lielākās no tām ir Daugava, Lielupe, Gauja un Venta, kā arī ir 2256 ezeri, kas lielāki par 1 ha. Latvijas lielākie ezeri ir Lubāns, Rāznas ezers, Engures ezers un Burtnieks.

Latvija ir tipiska līdzenumu valsts. Atrodas lielā Austrumeiropas līdzenuma rietumos pie Baltijas jūras. Latvijas teritorijas ģeoloģiskajā griezumā ir divi atšķirīgi stāvi: senā Baltikas kontinenta kristāliskais pamatklintājs un platformas sega, kas galvenokārt ietver ordovika, silūra, devona un kvartāra nogulumus. Latvijas reljefs veidojies ledus laikmetā, augstākais reljefa punkts ir 311.9 metrus augstais Gaiziņkalns.

Pēc Zemes virsas reljefa formu lieluma Latvijā izdala reljefa lielformas, vidējformas un mikroformas. Latvijas reljefa lielformas ir zemienes un augstienes, zemienes aizņem 60%, bet augstienes - 40% no valsts teritorijas. Galvenās augstienes ir Vidzemes augstiene, Alūksnes augstiene, Latgales augstiene, Augšzemes augstiene, Rietumkursas augstiene, Austrumkursas augstiene, Ziemeļkursas augstiene, Idumejas augstiene un Sakalas augstiene. Savukārt nozīmīgākās zemienes ir Piejūras zemiene, Kursas zemiene, Viduslatvijas zemiene šajā zemienē ietilpst Zemgales līdzenums, Tālavas zemiene, Mudavas zemiene un Austrumlatvijas zemiene.

Latvijā pārsvarā dominē velēnu podzolētās augsnes.                                     

4.1. Ģeogrāfija Klimats

Latvija atrodas mērenajā joslā, un tās klimatu ietekmē jūras tuvums un no Atlantijas okeāna nestās gaisa masas, kā rezultātā Latvijā valda maigs un mitrs klimats un vērojama izteikta četru gadalaiku maiņa. Tā kā Latvija ir izstiepta ziemeļu - austrumu virzienā, klimats rietumos un austrumos ir nedaudz atšķirīgs. Debesis bieži ir apmākušās, vidēji 160 - 180 dienas gadā. Vidējais nokrišņu daudzums svārstās no 574 līdz 691 mm gadā.

Zemākā gaisa temperatūra Latvijas teritorijā reģistrēta 1956. gada 8. februārī Daugavpilī. Toreiz gaisa temperatūra pazeminājās līdz −43.2 °C. Taču augstākā gaisa temperatūra ir reģistrēta Ventspilī. 2014. gada 4. augustā tā sasniedza +37.8 °C atzīmi. Vidējā gaisa temperatūra ziemas aukstākajā mēnesī janvārī piekrastē svārstās ap −3 °C, bet Latvijas austrumdaļā ap −7 °C, savukārt vidējā gaisa temperatūra vasaras karstākajā mēnesī jūlijā piekrastē ir ap +16 °C, bet Latvijas austrumdaļā ap +17.5 °C.

                                     

4.2. Ģeogrāfija Administratīvais iedalījums

2009. gadā Latvija pārgāja no divu līmeņu pašvaldībām pagasti un pilsētas bija kā pirmā līmeņa, bet rajonu padomes - kā otrā līmeņa pašvaldības uz viena līmeņa pašvaldībām - 110 novadiem un 9 republikas pilsētām.

2020. gada 22. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits izsludināja jaunu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas no 2021. gada 1. jūlija paredz pāriet uz 42 pašvaldībām - 10 valstspilsētām un 32 novadiem, kas ar dažiem izņēmumiem tiks veidoti agrāko rajonu teritorijās. Saskaņā ar pieņemto likumu no 2021. gada 1. jūlija pilsētas statusu piešķirs Koknesei un Iecavai, savukārt no 2022. gada 1. jūlija par pilsētām kļūs Ādaži, Mārupe un Ķekava.

                                     

5. Flora un fauna

Meži aizņem aptuveni 45% Latvijas teritorijas. Izplatītākie koki Latvijas mežos: priede 51%, bērzs 24%, egle 17%. Dažviet purvu augājs.

Uzskata, ka pirmie dzīvnieki, kas pēc ledāja atkāpšanās Latvijā nonāca migrācijas ceļā, bija kukaiņi un citi bezmugurkaulnieki. Pirmie zīdītāji, kas atgriezās Latvijā, bija ziemeļbrieži, kuri tagad mitinās tundras zonā. Nedaudz vēlāk teritoriju sāka apdzīvot aļņi un arī plēsēji - brūnie lāči, vilki un polārlapsas. Vairums šo dzīvnieku sugu labi pacieta auksto klimatu.

Gadu gaitā dzīvnieku sugu sastāvs Latvijā ir mainījies. To ietekmēja gan klimata pārmaiņas, gan šo pārmaiņu izraisītā augāja maiņa, gan cilvēka parādīšanās šajā vidē. Atlantiskajā periodā, kad klimats bija siltāks, Latvijas teritorijā dzīvoja lielie zālēdāji: tauri mūsdienās izmiruši Eiropas govs priekšteči, savvaļas zirgi, sumbri. Latvijā mūsdienās ir 507 mugurkaulnieku un aptuveni 17 540 bezmugurkaulnieku sugas.

Latvijā sastopami tādi dzīvnieki kā zaķi, stirnas, aļņi, meža cūkas, staltbrieži, lapsas. Bagātīga putnu un zivju valsts.                                     

5.1. Flora un fauna Meži

Mežs ir Latvijai raksturīgākā dabiskā ekosistēma un arī mūsdienās ļoti raksturīgs Latvijas ainavas elements, jo aizņem 29 660 km 2 jeb 46.55 % Latvijas platības. Latvijas klimatiskie apstākļi - bagātīgie nokrišņi, liels gaisa relatīvais mitrums, samērā garais augšanas periods - ir izdevīgi mežu augšanai. Latvijas mežos aptuveni 67% ir skuju koku, 33% - lapu koku. Izplatītākā koku suga ir priede.

                                     

5.2. Flora un fauna Dzīvnieku valsts

Pašlaik Latvijā ir konstatēts aptuveni 13 000 dzīvnieku sugu. Faunas bagātība izskaidrojama galvenokārt ar Latvijas ģeogrāfisko stāvokli. Latvija atrodas jaukto mežu zonā, kurā ienāk gan taigas, gan platlapju mežu joslas faunas elementi. Bez tam pāri Latvijai gar Baltijas jūru iet putnu migrācijas ceļi.

No zīdītājiem Latvijā vairāk vai mazāk bieži sastopamas ap 60 sugu. Sugu, kā īpatņu skaita ziņā bagātīgāk pārstāvēti grauzēji 19 sugu. No plēsējiem Latvijā konstatēts 12 sugu. Lielākais no tiem ir brūnais lācis, kas retumis pie mums ieklīst no kaimiņvalstīm, galvenokārt no Igaunijas.

Latvijā konstatētas 366 putnu sugas. Putni arī kvantitatīvi ir sauszemes biocenozēs visvairāk pārstāvētā mugurkaulnieku grupa. Aptuveni 200 putnu sugas ir ligzdojošas, pārējās - caurceļo, ziemo vai nokļūst šeit kā reti maldu viesi.

Rāpuļu fauna Latvijā ir nabadzīga, jo mitrais un samērā vēsais klimats nav piemērots vairumam rāpuļu sugu. No valstī konstatētajām 7 sugām indīga ir tikai parastā odze, bet visas pārējās - derīgas un saudzējamas. Īpaši tas sakāms par purva bruņurupuci.

Abinieku ir 13 sugu, ieskaitot reto koku vardi, kuras ziemeļu robeža ir Latvija.

Zivju fauna Latvijā ir daudzveidīga. Ieskaitot retās ieceļotājas, Latvijas ūdeņos reģistrēts 70 zivju sugu: 30 saldūdens zivju sugu, apmēram tikpat daudz jūras zivju sugu un apmēram 14 caur un puscaurceļotāju sugu. Latvijā sastopamas 4 vietējās lašu dzimtas sugas, kā arī aklimatizētas sugas. No apaļmutniekiem Latvijas ūdeņos ir sastopamas 3 nēģu sugas.

Pēc sugu un īpatņu skaita vislielākā ir kukaiņu klase, no kuras Latvijā konstatēts gandrīz 10 000 sugu. Pēc sugu skaita un nozīmības svarīgākās kukaiņu kārtas Latvijā ir divspārņi 3500 sugu, vaboles 2570, plēvspārņi 2500, tauriņi 2042, augu sūcēji 500, blaktis 400, makstenes 186, cikādes 163, spāres 53, taisnspārņi 39.

Posmtārpi ir plaši izplatīti kā augsnē, tā jūrās un saldūdeņos. Sakarā ar niecīgo ūdens sāļumu jūrā Latvijas piekrastē atrastas tikai 4 daudzsaru tārpu sugas, bet Baltijas jūras dienvidrietumu daļā ir vairāk nekā 100 sugu. Latvijā ir 14 sastopamas dēļu sugas.

                                     

5.3. Flora un fauna Reģistrēto dzīvnieku sugu skaits Latvijā

 • Zivis - 29 sugas, kas dzīvo jūrā, 14 dzīvo gan jūrā, gan saldūdeņos, 30 sastopamas upēs un ezeros
 • Zīdītāji - apmēram 70 sugas
 • Rāpuļi - 7 sugas
 • no tiem gliemeži - apm. 130 sugas
 • Abinieki - 13 sugas
 • Putni - 369 sugas
 • Gliemji - visamz 170 sugas
 • Kukaiņi - apmēram 10 000 sugas
 • Daudzkāji - 39 sugas
 • Vēžveidīgie - apm. 240 sugas
                                     

6.1. Iedzīvotāji Etniskais sastāvs

Otrā Pasaules kara un okupāciju rezultātā radikāli izmainījās Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs. Latvijas neatkarības atjaunošanai sekojošā iedzīvotāju emigrācija un dabiskā pieauguma krasā samazināšanās izraisīja pilnīgi pretējas tendences un pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijas iedzīvotāju skaits un etniskā struktūra gandrīz precīzi atgriezās 1959. gada skaitļos.

                                     

6.2. Iedzīvotāji Valodu prasme

Pēc 2005. gada sabiedriskās domas pētījumu firmas "Latvijas fakti" veiktās aptaujas datiem latviešu valodā spēja sazināties 91% Latvijas iedzīvotāju pilsoņu un nepilsoņu, krievu valodā - 94%, angļu valodā - 29%, vācu valodā - 16%, poļu valodā - 3%, baltkrievu valodā - 3%, ukraiņu valodā - 3%, lietuviešu valodā - 2%. Mazāk nekā 1% iedzīvotāju varēja sazināties itāļu, franču, spāņu vai igauņu valodā. Aptuveni 60% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ģimenēs runāja latviski, bet 37% - krievu valodā. Citu valodu ģimenē lietoja tikai 0.9% Latvijas iedzīvotāju. 93% aptaujāto latviešu spēja sazināties krievu valodā, 33% - angļu valodā, gandrīz 20% - vācu valodā. 95% aptaujāto cittautiešu runāja krievu valodā, 80% - latviešu valodā, 25% - angļu valodā, 12% - vācu valodā.

Savukārt pēc 2009. gada Latviešu valodas aģentūras LVA aptaujas datiem latviešu valodas pratēju īpatsvars Latvijā bija 92%, bet krievu valodas pratēju 98%. Tikai 1% visu aptaujāto latviešu neprata krievu valodu, bet 8% krievvalodīgo nemaz neprata latviešu valodu. Laba krievu valodas prasme bija 76% latviešu, bet laba latviešu valodas prasme bija tikai 48% cittautiešu. Tomēr 81% respondentu ar dzimto krievu valodu uzskatīja, ka Latvijas iedzīvotājiem būtu jāprot latviešu valoda. Jauniešu vecumgrupā no 17 līdz 25 gadiem 64% krievvalodīgo jauniešu labi pārvaldīja latviešu valodu un 56% no latviešu jauniešiem labi prata krievu valodu. Angļu valodu prata 56% respondentu ar dzimto latviešu valodu un 53% krievvalodīgo. Vācu valodu dažādos līmeņos prasmi atzina 36% respondentu ar dzimto latviešu valodu un 27% krievvalodīgo.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem 2008./2009. mācību gadā angļu valodu apguva 82.8% Latvijas skolēnu, krievu valodu 35.3%, vācu valodu 12.9% un franču valodu 1.6% skolēnu.                                     

6.3. Iedzīvotāji Pilsētas

Latvijā ir 76 pilsētas, no kurām tikai Rīgā dzīvo vairāk par 100 000 iedzīvotāju ap 700 000, aglomerācijā ap 1 miljonu iedzīvotāju. Deviņās pilsētās dzīvo vismaz 20 000, nākamajās lielākajās astoņās - vismaz 10 000 iedzīvotāju. Deviņas pilsētas ir ar republikas pilsētas statusu: Rīga, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera un Ventspils, taču tās nav lielākās, jo Ogrē ir vairāk iedzīvotāju nekā Jēkabpilī.

Senākās Latvijas pilsētas, kam piešķirtas pilsētas tiesības, ir Rīga 1225, Valmiera un Cēsis 1323, bet jaunākās - Skrunda 1996, Līgatne, Ķegums, Salaspils 1993.

                                     

7. Saimniecība

Pēc nominālā iekšzemes kopprodukta IKP Latvijas ekonomika ir 95. lielākā ekonomika pasaulē 30.38 miljardi USD - 2013. gada dati un 101. lielākā ekonomika pasaulē pēc pirktspējas paritātes 34.629 miljardi - 2011. gada dati. Latvija kopš 1999. gada ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas, kopš 2004. gada Eiropas Savienības, kopš 2014. gada Eirozonas dalībvalsts, kopš 2016. gada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valsts.

Latvijā ir viena no straujāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā, kopš 2000. gada Latvijai ir viens no augstākajiem IKP izaugsmes tempiem Eiropā.

Tomēr 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā patēriņa pieauguma dēļ tas strauji krita, ko pastiprināja arī finanšu krīze. 2009. gadā Latvijas valdība īstenoja krasus fiskālās pielāgošanas pasākumus, kas nodrošināja Latvijas ekonomikas pakāpenisku atveseļošanās un ļāva 2011. gadā atgriezties pie IKP izaugsmes par 5.5%. Tas Latvijas tautsaimniecību atkal ierindoja Eiropas Savienības straujāk augošo ekonomiku saraksta augšgalā. 2012. gada SVF finanšu palīdzības pēcprogrammas ziņojumā bija norādīts, ka Latvijas ekonomika piedzīvo spēcīgu atveseļošanos, taču galvenajām prioritātēm jābūt augstā bezdarba līmeņa samazināšanai un starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai, kas atkarīga no produktivitāti veicinošām reformām. Tāpat nepieciešamas izglītības un pārvaldes reformas un juridiskās sistēmas stiprināšana.

                                     

8. Kultūra

Latvija sastāv no pieciem kultūrvēsturiskajiem novadiem: Kurzemes, Zemgales, Sēlijas, Latgales un Vidzemes. Katrs atšķiras gan ar valodas izloksnēm, gan ar tradīcijām un ļaužu raksturiem. Brīvības pieminekļa simboli 3 zvaigznes neapzīmē Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, bet gan trīs daļas, kas, veidojot neatkarīgu Latvijas Republiku, apvienojās kopā. Tās bija latviešu un lībiešu apdzīvotās zemes, kas Krievijas Impērijas sastāvā bija sadalītas trīs atsevišķās guberņās: Kurzeme, Zemgale, Sēlija Kurzemes guberņā, Vidzeme tur ietilpa arī daļa Dienvidigaunijas Vidzemes guberņā un Latgale Vitebskas guberņā. Kurzemes guberņai kopā ar Vidzemes guberņas latviešu pagastiem pievienojās Vitebskas guberņas latviešu daļa un tā izveidojās Latvijas Republika. Galvaspilsēta Rīga tradicionāli pieder pie Vidzemes novada, taču kopš pēckara straujās urbanizācijas Rīga kopā ar tās aglomerāciju ir izveidojusies kā atsevišķs, no pārējās Vidzemes atšķirīgs novads.

                                     

8.1. Kultūra Izglītība

Latvijā ir 34 augstākās mācību iestādes, no tām sešas ir klasiskās universitātes tipa augstskolas, bet divas ir valsts augstskolas. Latvijas Augstskolu likuma 7. pants nosaka, ka valsts augstskolu statuss ir tikai Latvijas Policijas akadēmijai kas ir likvidēta un Latvijas Nacionālajai aizsardzības akadēmijai, bet pārējās augstskolas ir "atvasinātas publiskas personas" kurās valsts var būt līdzdibinātājs. Vislielākā augstskola valstī ir Latvijas Universitāte. Augstākā izglītība ir maksas, taču valsts no budžeta līdzekļiem īsteno plānos paredzēto nepieciešamo specialitāšu studentu mācību apmaksu, dodot iespēju noteiktam studentu skaitam šajās "budžeta vietās" studēt bez maksas. Tā kā savā pašpārvaldē un finanšu politikā augstskolas ir pilnīgi autonomas, mācību maksas, stipendijas, pasniedzēju algas u. c. maksājumus nosaka katras augstskolas Senāts.

                                     

8.2. Kultūra Mūzika

Latvijā mūzikai ir senas tradīcijas sākot ar tautas mūziku, klasisko mūziku līdz pat populārajai estrādes mūzikai. Ievērojamākais Latvijas mūziķis 18. gadsimtā bija Rīgas Pētera baznīcas ērģelnieks un komponists Johans Gotfrīds Mītels, bet 19. gadsimtā - Rīgas operteātra diriģents un komponists Rihards Vāgners. Latviešu kora mūzikas pamatlicēji bija Jānis Cimze, Ernests Vīgners un Andrejs Jurjāns. Pirmie vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki notika 1873. gadā, to virsdiriģenti bija Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle. Latviešu klasiskās mūzikas izcilākie pārstāvji 20. gadsimtā bija Jāzeps Vītols, Emīls Dārziņš, Emilis Melngailis, Alfrēds Kalniņš, Jānis Kalniņš, Jānis Mediņš, Lūcija Garūta, Jānis Ivanovs, Marģeris Zariņš.

Pazīstamākie mūsdienu latviešu komponisti ir Raimonds Pauls, Imants Kalniņš, Zigmars Liepiņš, Pēteris Vasks, Georgs Pelēcis, Maija Einfelde, starptautiski pazīstami opermūzikas dziedātāji Mariss Vētra, Jānis Zābers, Egils Siliņš, Elīna Garanča, Maija Kovaļevska, Marina Rebeka, diriģenti Mariss Jansons un Andris Nelsons, pianists Vestards Šimkus, ērģelnieki Iveta Apkalna un Aivars Kalējs un citi.

Populārās mūzikas grupas ir Prāta vētra, Līvi, Cosmos, Gain Fast, Labvēlīgais Tips, Tumsa, folkmetāla grupa Skyforger ; dziedātāji Lauris Reiniks, Mārtiņš Freimanis, Liene Šomase, Aija Andrejeva un citi. Latvija kopš 2000. gada piedalās Eirovīzijas dziesmu konkursā, kur 2002. gada konkursā Latvijas pārstāve Marija Naumova guva uzvaru, "Prāta vētra" ieguva 3. vietu 2000. gada konkursā. Latvija organizēja 2003. gada Eirovīzijas dziesmu konkursu.

                                     

8.3. Kultūra Avīzes

Latvijas lielākie laikraksti ir "Diena", "Neatkarīgā Rīta Avīze" un "Latvijas Avīze".

                                     

8.4. Kultūra Radio

Radio Latvijā regulāri sāka raidīt 1925. gada 1. novembrī trīsarpus gadus pēc pirmās Eiropas radiostacijas darba uzsākšanas Londonā. Pirmā privātā radiostacija - Radio SWH - Latvijā sāka darboties tikai 1993. gadā. Pašlaik visā Latvijā raida 9 radiostacijas, Rīgā - 22, darbojas 18 reģionālās radiostudijas.

                                     

8.5. Kultūra Televīzija

Latvijā pirmajā no Baltijas valstīm tika izveidota televīzija. Līdz tam Padomju Savienības teritorijā televīzija bija vēl tikai Maskavā, Ļeņingradā tagad Sanktpēterburga un Kijevā. Regulāras televīzijas pārraides Latvijas Televīzija sāka 1954. gada 6. novembrī. 1974. gadā sākās krāsu televīzijas pārraides. 1991. gadā sāka darboties pirmās privātās televīzijas studijas.

1998. gada 2. februārī Latvijas Televīzija kopā ar LNT, 31. kanālu tagad TV3 un "TV Rīga" tagad TV5 pārgāja uz jaunu krāsu kodēšanas standartu PAL angļu: Phase Alternating Line. 2002. gada maijā sākās digitālās televīzijas testa raidījumi.

                                     

8.6. Kultūra Interneta mediji

Interneta mediju aizsākumi Latvijā saistāmi ar paša interneta izplatības aizsākumiem 1990. gadu vidū. 1999. gada 26. novembrī, apvienojot vairākus mazākus interneta portālus, tika izveidots portāls Delfi, vēlāk tam pievienojās citi interneta mediji. Pašlaik vieni no apmeklētākajiem interneta portāliem Latvijā ir sociālie tīkli draugiem.lv un one.lv. Lielu popularitāti ir ieguvuši arī ziņu portāli tvnet.lv un diena.lv, kā arī sludinājumu portāls ss.lv un daudzi internetveikali.

                                     

8.7. Kultūra Sports

1911. gada 18. decembrī Rīgā 13 sporta biedrību pārstāvji nodibināja Baltijas Olimpisko komiteju Krievijas Olimpiskās komitejas pakļautībā, bet Latvijas Olimpisko komiteju izveidoja 1922. gada 23. aprīlī. Kopš 1926. gada Latvijā notikuši Eiropas čempionāti dažādos sporta veidos - Eiropas meistarsacīkstes cīņas sportā 1926, Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 1937, Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā un ledus burāšanā 1939. Olimpiskajās spēlēs Latvijas sportisti piedalās kopš 1912. gada, kad šāvējs Haralds Blaus Krievijas izlases sastāvā izcīnīja bronzas medaļu stenda šaušanā pa māla baložiem. Kopš 1924. gada Olimpiskajās spēlēs piedalās Latvijas Olimpiskā komanda, kas izcīnīja vienu sudraba medaļu 1932. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Jānis Daliņš, soļošana un vienu sudraba un vienu bronzas medaļu 1936. gada vasaras olimpiskajās spēlēs.

Latvijas Olimpisko komiteju atjaunoja 1988. gada 19. novembrī un 1991. gada 18. septembrī tika atjaunota tās dalība Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā.

Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas Olimpiskā komanda Vasaras olimpiskajās spēlēs kopš 1912. gada kopumā ir izcīnījusi 19 medaļas, tostarp trīs zelta medaļas, savukārt ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija izcīnījusi divas sudraba, vienu bronzas un vienu zelta medaļu. Pirmā Olimpiskā čempione Latvijas sporta vēsturē bija šķēpa metēja Inese Jaunzeme, kas par čempioni kļuva 1956. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Austrālijas pilsētā Melburnā. 2012. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Apvienotās Karalistes pilsētā Londonā Māris Štrombergs triumfēja BMX riteņbraukšanā, savukārt Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš izcīnīja bronzas medaļu pludmales volejbolā.

Latvijā ir arī veiksmīgi bobsleja, skeletona sudraba medaļa 2010. gada ziemas olimpiskajās spēlēs un kamaniņu braucēji sudraba medaļa 2010. gada ziemas olimpiskajās spēlēs un bronzas medaļa 2006. gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Skeletonists Martins Dukurs ir trīs sezonas pēc kārtas izcīnījis Pasaules kausu, divas uzvaras Pasaules čempionātos un trīs - Eiropas čempionātos, kā arī sudraba medaļu 2010. gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Tenisa visveiksmīgākais latviešu sportists ir Ernests Gulbis.

Latvijas hokeja izlase ir piedalījusies 2002., 2006. un 2010. gada Olimpiskajās spēlēs un visos Pasaules čempionātos augstākajā divīzijā kopš 1997. gada. Spēcīgākajā hokeja līgā - NHL - ir spēlējuši 18 latviešu hokejisti 2010, no kuriem lielāko ievērību guvuši Sandis Ozoliņš, Kārlis Skrastiņš, Artūrs Irbe un Sergejs Žoltoks. 1996. gadā S. Ozoliņš kopā ar Kolorādo "Avalanche" izcīnīja prestižāko balvu hokejā - Stenlija kausu -, ko pasniedz NHL uzvarētājkomandai. 2008. gadā tika atjaunota Rīgas hokeja komanda Rīgas "Dinamo", kas uzsāka cīņu par Gagarina kausu Kontinentālajā hokeja līgā. Kluba lielākais panākums ir divās sezonās sasniegtā izslēgšanas spēļu otrā kārta.

Latvijas basketbola izlase ir piedalījusies Eiropas čempionātos basketbolā kopš pirmā čempionāta 1935. gadā Šveicē, kad tā izcīnīja pirmo vietu un tiesības rīkot 1937. gada čempionātu Rīgā. 1936. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Berlīnē Latvijas basketbola izlase palika 18. vietā, bet toties ieguva otro vietu 1939. gada Eiropas basketbola čempionātā Lietuvā. Spēcīgākajā basketbola līgā - NBA - ir spēlējuši septiņi latviešu basketbolisti. Latvijas sieviešu basketbola izlase ir guvusi labus panākumus Eiropas čempionātos 4. vieta 2007. gadā Itālijā un piedalījusies 2008. gada vasaras olimpiskajās spēlēs.

Latvijas futbola izlase piedalījās 1924. gada olimpiskajās spēlēs Parīzē un 2004. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Latvijā ir profesionālas hokeja, basketbola un futbola līgas.

                                     

9. Zinātne un tehnoloģijas

2017. gadā Latvijas zinātnē bija aptuveni 7000 zinātnieku, profesionāļu un projektu vadītāju, no kuriem 3668 bija ar zinātnisko grādu. Latvijā 2016. gadā zinātniskajiem pētījumiem tika tērēti 0.44% no iekšzemes kopprodukta, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem starp ESAO valstīm. Zinātnes finansējums Latvijā bija procentuāli viszemākais Eiropas Savienībā, un tā pamatā bija uzturēta par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. 2013. gadā Latvija bija pirmajā vietā pēc ārvalstu avotu finansējuma procentuāli zinātnes jomā.

Kopš 2002. gada ik gadu Latvijas Zinātņu akadēmija izvērtē sasniegumus un notikumus Latvijas zinātnē. Katru gadu tiek noskaidroti vismaz 10 gada zinātniskie sasniegumi valstī. 2015. gadā Nacionālā ģeogrāfijas biedrība izvērtēja izcilākos Latvijas zinātnieku sasniegumus laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam. Pieci no apskatītajiem astoņiem sasniegumiem bija saistīti ar medicīnu; no atlikušajiem sasniegumiem divi saistīti ar kvantu fiziku, bet atlikušais saistīts ar jaunu sintētisko materiālu izstrādi.

Vienīgais cilvēks, kas saistīts ar Latviju un ir ieguvis Nobela prēmiju, ir Rīgā dzimušais vācbaltietis Vilhelms Ostvalds Nobela prēmija ķīmijā 1909. gadā. ASV latvietis Juris Upatnieks 1971. gadā bija tuvu tam, lai iegūtu Nobela prēmiju fizikā par sava darba ieguldījumu hologrāfijas attīstībā.

                                     

10. Ārējās saites

 • "Travellatvia.lv - Latvijas tūrisma portāls". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2007. gada 28. jūlijā. Skatīts: 2007. gada 26. jūlijā.
 • "Latvijas Republikas Ministru Kabinets".
 • "LR Naturalizācijas pārvalde - dati par iedzīvotājiem".
 • "Latvijas kultūras karte".
 • "Parīzes Miera konferences Latvijas delegācijas Miera konferencei adresētais memorands". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 17. februārī. Skatīts: 2018. gada 18. novembrī.
 • Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Latvija.
 • "Latvijas oficiālais tūrisma portāls". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018. gada 15. novembrī. Skatīts: 2018. gada 18. novembrī.
 • "Latvija.lv: ceļvedis e-Latvijā". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2007. gada 8. aprīlī. Skatīts: 2007. gada 23. martā.
 • "Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018. gada 20. oktobrī. Skatīts: 2018. gada 18. novembrī.
 • "Virtuālā Latvija - Virtuālās tūres un 360° panorāmas fotogrāfijas". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2011. gada 18. martā. Skatīts: 2011. gada 5. martā.
 • "Vietas.lv". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2005. gada 16. decembrī. Skatīts: 2005. gada 15. decembrī. Latvijas ceļvedis, Latvijas karte, pilsētas, rajoni, tūrisma un citi interesanti objekti, pasākumi
 • "Latvijas Valsts Prezidenta Kanceleja".
 • "Latvijas Republikas Saeima".
 • "PMLP - dati par iedzīvotājiem". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2011. gada 11. augustā. Skatīts: 2008. gada 7. septembrī.
 • "Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais izdevējs". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2007. gada 27. oktobrī. Skatīts: 2007. gada 30. oktobrī.
 • "Starptautiskās organizācijas, kur Latvija ir dalībvalsts". Arhivēts no oriģināla, laiks: 2012. gada 17. janvārī. Skatīts: 2010. gada 4. jūnijā.
angļu valodā
 • "Europe Latvia". The World Factbook - Central Intelligence Agency.
 • "Latvia: People, Culture, Perspectives, History". latvians.com. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2013. gada 27. novembrī. Skatīts: 2012. gada 24. martā. Latviešu kultūras mantojumi, uzskati, fotogrāfijas un arhīvs trimdā
 • "Latvia". Britannica.com.
                                               

2021. gada Latvijas ārkārtas pašvaldību vēlēšanas

2021. gada Latvijas ārkārtas pašvaldību vēlēšanas notiks 11. septembrī. Domes tiks ievēlētas 2 pašvaldībās - Varakļānu un Rēzeknes novados. Vēlēšanas organizēs Centrālā vēlēšanu komisija.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →